Nilgün Hasan Dereköy

Uzman Klinik Psikolog

1982 yılında Gümülcine’de doğdu. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından Maltepe Üniversitesi’nde Adli-Klinik Psikoloji yüksek lisansını ‘’Alkol Bağımlılığı ile Çocukluk Çağı Travmalarının İlişkisi’’ üzerine çalışarak tamamladı. Klinik stajını Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Balıklı Rum Hastanesinde yaptı.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerinin ardından Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi aldı. 7 yıl boyunca eylem metodunu kullanan, kişinin farkındalığını arttırmayı amaçlayan, hızlı ve etkili bir psikoterapi yöntemi olan Psikodrama Grup Terapisi eğitimini İstanbul Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsü’nden aldı.

Travmatik ve olumsuz yaşam olaylarıyla başa çıkabilmek için özel bir terapi tekniği olan, EMDR Derneği tarafından verilen EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. ve 2. Düzey eğitimlerinin ardından gerekli akreditasyon sürecini tamamlamış olup, Avrupa EMDR birliğinin onayladığı sertifikalı terapistler arasında yer aldı. (EMDREA Accredited Practitioner). Yine gerekli akreditasyon süreçlerini tamamlayarak Avrupa Akredite EMDR Danışman olup, EMDR eğitimlerinde danışman olarak çalışmakta ve alanda çalışan uzmanlara süpervizyon vermektedir.

Travma ve stresin yarattığı etkileri iyileştirmeyi hedef alan sinir sistemi ve beden merkezli psikobiyolojik terapi yöntemi olan Somatik Deneyimleme Eğitiminin İleri Düzey eğitimlerini ve süpervizyonlarını tamamlayarak Somatik Deneyimleme terapisti olmuştur.

‘Fibromiyalji Ağrılarının EMDR ile Tedavisi’nin araştırma  projesinde yer aldı. 2016 Atatürk Havalimanı Patlaması Sonrası Destek çalışmalarında terapist olarak ve Covid-19 Psikolojik destek projesinde, 2021 yılında Sel ve Yangın felaketlerinde süpervizör olarak  EMDR Travma İyileştirme Grubu ile birlikte gönüllü çalıştı. Türkiye,de ilk kez gerçekleştirilen EMDR Kongresi Düzenleme Komitesinde yer almıştır.

2004’ten beri çeşitli anaokulu ve liselere danışmanlık vermiş, hastane ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde Uzm. Klinik Psikolog olarak çalışmıştır. 2018’den beri kurucusu olduğu Yaşantı Psikoloji’de ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grup çalışmalarını sürdürmektedir.

Aldığı Eğitimler

 • EMDR Sertifikalı Terapist (EMDR Europe Association)
 • EMDR Terapisi 1. Düzey (EMDR Derneği)
 • EMDR Terapisi 2. Düzey (EMDR Derneği)
 • EMDR Bireysel Süpervizyon (Uzm. Kln.Psk. Asena Yurtsever)
 • EMDR Ve Yas Eğitimi - Roger Solomon
 • EMDR ile Yetişkin Bağlanma Sorunlarına Odaklanmak (Uzm. Kln. Psk. Asena Yurtsever)
 • EMDR 2.0: An Enchanced Version of EMDR Therapy (Ad De Jong & Suzy Matthijssen)
 • Somatik Deneyimleme Başlangıç ve Orta Seviye Eğitimi  (Ariel Giarretto)
 • Somatik Deneyimleme İleri Seviye Eğitimi  (Sonia Gomez)
 • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Tanı ve Tedavisi ( Prof. Dr. Medaim Yanık)
 • Panik Bozukluk ve Fobilerde EMDR Çalıştayı (EMDR Derneği/ Dr. Hejan Epözdemir)
 • “DeTUR – Tetikleyiclere Karşı Duyarsızlaştırma ve Dürtüleri Yeniden İşleme: Bağımlılık, İşlevsiz Davranışlar ve Altta Yatan Travmalarla Çalışmaya Dair Yeni Bir Yaklaşım” Çalıştayı (EMDR Derneği / Arnold J. Popky)
 • Using The AIP Model and EMDR Theraphy With Complex Clients: The Integration of Structure and Flexability” Çalıştayı (EMDR Derneği / Udi Oren)
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi (ICEEFT / Ting Liu)
 • Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi (Arkabahçe Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık)
 •  Psikodrama Grup Terapisi Eğitimi Üst Aşama (İstanbul Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsü-IPI)
 • Aile Ağacı ve Psikodrama Eğitimi (İstanbul Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsü-IPI)
 • Çocuk Psikodraması Eğitimi (İstanbul Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsü-IPI)
 • Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personel Eğitim Programı ( Sağlık Bakanlığı)
 • Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi 1. Modül (CETAD)
 • Bireysel Psikodrama Eğitimi (İstanbul Zerko Moreno Psikodrama Enstitüsü-IPI)
 • Psikodrama Grup Terapisi Eğitimi Temel Aşama (İstanbul Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsü-IPI)
 • Psikodrama Grup Terapisi Eğitimi Hazırlık Aşaması(İstanbulZerka Moreno Psikodrama Enstitüsü-IPI)
 • Tematik Algı Testi (TAT)- (Projektif Testler Derneği/Tevfika İkiz)
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Bilişsel Müdahale Eğitimi-PASS-PREP)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Prof. Dr. Hakan Türkçapar)
 • Rorschach Testi Eğitimi ve Uygulaması(Projektif Testler Derneği/Tevfika İkiz)
 • NAADAC-Alkol ve Madde Bağımlılığı Eğitimi(Yeniden Sağlık ve Eğitim Merkezi)
 • Yetişkinlerde Cinsel Şiddet Travması, Yaklaşımlar, Müdahaleler (Türk Psikologlar Derneği)