Merve Çalış

Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Acıbadem Üniversitesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını onur derecesi alarak, yeme bozuklukları üzerine yazmış olduğu tezi ile tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 8 ay süre ile stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Yüksek lisans programı dahilinde, Klinik Psikolog Hakan Kızıltan süpervizörlüğünde yetişkinlerle psikoterapi seansları yürütmüştür.

Psikolog Dr. Feyza Bayraktar tarafından verilen Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi ve Yeme Bozukluklarının Tedavisinde Kullanılan Etkin Yöntemler Eğitimini tamamlamıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından verilen Ergen Psikopatolojileri,  Rorschach ve Tematik Algı Testi (TAT) Eğitimini almıştır. Rorschach ve TAT uygulayıcısıdır.

Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) Medikal Aile Terapisi Komitesi’nde, klinik alanda birey ve ailelerin yaşadıkları sağlık problemleriyle ilgili halk sağlığına fayda sağlama amacıyla yürütülen projelere destek sağlamıştır.

Yeme bozuklukları, ilişkisel sorunlar, somatik problemler (tıbbi olarak açıklanan veya açıklanamayan bedensel belirtiler), stres, kaygı sorunları, depresyon, yetişkinliğe geçiş ile ilgili problemler çalıştığı alanlar arasındadır. Çalışmalarını psikodinamik ekol çerçevesinde yürütmektedir. Psikanalist Doç. Dr. İrem Anlı ve Psikanalist Doç. Dr. Bengi Pirim Düşgör’den mesleki süpervizyon almaya devam etmektedir. Yaşantı Psikoloji bünyesinde yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Aldığı Eğitimler

 • Yeme Bozuklukları Tedavisinde Uygulanan Etkin Yöntemler Eğitimi (Psikolog Dr. Feyza Bayraktar)
 • Yeme Bozukluklarında Psikodinamik Psikoterapi Bireysel Süpervizyon (Doç. Dr. Bengi Pirim Düşgör)
 • Psikodinamik Psikoterapi Bireysel Süpervizyon (Doç. Dr. İrem Anlı)
 • Şema Terapi Eğitimi (Şema Terapi Enstitüsü/Prof. Gonca Soygüt)
 • Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi (Psikolog Dr. Feyza Bayraktar).
 • Çocuklu Ailelerle Çalışma Teknikleri Eğitimi (Dr. Yudum Söylemez).
 • Psikodinamik Psikoterapi Grup Süpervizyonu (Klinik Psikolog Hakan Kızıltan).
 • Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi (Psikanalist, Prof. Yeşim Korkut/ Acıbadem Üniversitesi).
 • Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi (Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Akan/Acıbadem Üniversitesi).
 • Ergen Psikopatolojileri,  Rorschach ve Tematik Algı Testi (TAT) Eğitimi (Rorschach ve Projektif Testler Derneği/ Doç. Dr. Bengi Pirim Düşgör).
 • Çocuk Değerlendirme Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği/ Prof. Dr. Gülsen Erden).
 • Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi Eğitimi (Anlam Düşünce- Davranış- Değişim ve Eğitim Merkezi/Doç. Dr. Serap Özer).
 • Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması Eğitimi (CBT İstanbul, Dr. Emel Stroup).