Filiz Koçak

Uzman Psikolog

1981 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2005 yılında mezun oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Uygulamalı Psikoloji bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 

EMDR Derneği tarafından verilen EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. ve 2. Düzey eğitimlerinin ardından gerekli akreditasyon sürecini tamamlamış olup  Avrupa EMDR birliğinin onayladığı sertifikalı terapistler arasındadır (EMDREA Accredited Practitioner). Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen Çözüm Odaklı Terapi ve Stratejik Aile Terapisi; ICEEFT onaylı Duygu Odaklı Çift Terapisi; Mindfulness, Aile Danışmanlığı, Bilişsel Davranışçı Terapi, Cinsellik Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği tarafından verilen 1. ve 2. Modül eğitimleri aldığı eğitimler arasındadır. Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC-R, Çocuk Değerlendirme Testleri, Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından verilen Rorschach Testi, Yüksek Lisans programında verilen Nöropsikolojik Testler gibi test eğitimleri olup bireysel süpervizyonlarına devam etmektedir. 

Sosyal hizmetler bünyesinde istismar mağduru ergen yaş grubu ile; belediye, okul ve danışmanlık merkezi bünyesinde çeşitli yaş grupları ile psikolojik danışmanlık ve psikoterapi çalışmalarını; şirket bünyesinde ise işe alım danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık çalışmalarını sürdürmüştür.

Aldığı Eğitimler

EMDR Terapisi 1. Düzey (EMDR Derneği)

EMDR Terapisi 2. Düzey (EMDR Derneği)

EMDR Bireysel Süpervizyon (Psk. Dr. Serkan Özgün)

EMDR Sertifikalı Terapist (EMDREA Accredited Practitioner) 

“DeTUR - Tetikleyiclere Karşı Duyarsızlaştırma ve Dürtüleri Yeniden İşleme: Bağımlılık,
İşlevsiz Davranışlar ve Altta Yatan Travmalarla Çalışmaya Dair Yeni Bir Yaklaşım” Çalıştayı (EMDR Derneği / Arnold J. Popky)

Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi (ICEEFT / Kyriaki Polychroni)

Mindfulness for Therapists (Aamnah Husain)

Kognitif Davranışçı Terapi (Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği)

Endişe ve Yaygın Anksiyete Bozukluklarının Psikososyal Tedavisi (Prof. Tom Borkovec)

Çözüm Odaklı Terapi (Davranış Bilimleri Enstitüsü)

Stratejik Aile Terapisi (Davranış Bilimleri Enstitüsü)

Psikotravmatoloji (Davranış Bilimleri Enstitüsü)

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı (İstanbul Gelişim Üniversitesi)

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi 1. Modül (CETAD)

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi 2. Modül (CETAD)

Rorschach Testi Eğitimi ve Uygulaması (Projektif Testler Derneği/Tevfika İkiz)

Nöropsikolojik Testler Uygulama Eğitimi (Yrd.Doç.Dr. Pınar Uysal Cantürk)