Dilara Güllü

Uzman Psikolojik Danışman

2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ana bilim dalından onur derecesiyle mezun olmuştur. Sonrasında İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde “Orta Yaş Dönemindeki Kadınlarda Beden Algısı, Sosyal Görünüş Kaygısı ve Öz Şefkat” konusunu çalışmıştır.

Yüksek lisans öğrenimine devam ederken yazarlarından olduğu “Şiddet ve Duygudurum Bozuklukları İlişkisi” ve “Bir Adli Tıp Olgusu Olarak İntiharın Psikanalitik Bakış Açısı ile İncelenmesi” konularında yazılan makaleleri yayınlanmıştır.

Yüksek lisans sürecinde K-12 düzey okullarda okul psikolojik danışmanı olarak okul öğrencileri ve aileleriyle çalışmalar yürütmüştür. Yine aynı dönem çeşitli danışmanlık merkezlerinde ergen ve yetişkin danışanlarla çalışmıştır.

EMDR Derneği tarafından verilen EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. Ve 2. Düzey eğitimlerini tamamlamıştır. Avrupa EMDR Birliği tarafından yürütülen akreditasyon süreci kapsamında bireysel süpervizyonlarına Nilgün Hasan Dereköy’le devam etmektedir.

EMDR eğitiminin yanı sıra Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, Stratejik Aile ve Çift Terapisi temel eğitimlerini almıştır ve çalışmalarında bu ekollerden de faydalanmaktadır.

Türk PDR Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.

Yaşantı Psikoloji bünyesinde ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır.

Aldığı Eğitimler

 • Stratejik Çift ve Aile Terapisi Eğitimi ve Süpervizyon Programı, DBE                                                              
 • EMDR Bireysel Süpervizyon(Nilgün Hasan Dereköy)                                     
 • EMDRBireysel Süpervizyon (Tuba Akyüz)
 • EMDR’da Ustalaşmak:Disosiasyon ve Zor Vakalar, Tuba Akyüz-Şirin Atçeken
 • EMDR ile Yetişkin Bağlanma Sorunlarıa Odaklanmak, Enstitü Ay
 • EMDR II. Düzey Eğitimi, Enstitü Ay
 • Şema Terapi Temel Eğitimi, Bahar Karaca Köse
 • EMDR I. Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Psikoloji Akademisi
 • Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi Eğitimi,Anlam Düşünce Davranış Değişim ve Eğitim Merkezi
 • Çocuk Testleri Eğitimi- Uzm. Psk. Çağla Tuğba Dörtlüoğlu Selveroğlu