Dila Özçelik

Uzman Klinik Psikolog

2014 yılında Bahçeşehir üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra uluslararası bir psikoloji projesinde Dr. Oliver Anthony Wright süpervizörlüğünde araştırmacı psikolog olarak görev almıştır. Eşzamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimini almış; stajlarını ise Hümanite Psikiyatri ve Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği’nde tamamlamıştır. Bu süre zarfında Klinik Psikoloji Enstitüsü onaylı Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimini ve Türk Psikologlar Derneği onaylı Nöropsikolojik Testler Uygulayıcı Eğitimini tamamlamıştır.

2016 yılında İngiltere’de bulunan Reading Üniversitesi (University of Reading) Klinik Psikoloji yüksek lisansını onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimi süresince Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Eğitimi boyunca Dr. Michiko Sakaki ile staj çalışmalarına devam etmiştir. Yüksek lisans bitirme tezini bilinçli farkındalığın, kişilerin acı regülasyonu ve beyin ağları aktivasyonu ile ilişkisi üzerine yazmış ve aynı konulu makalesi uluslararası bilimsel bir dergide yayınlanmıştır.

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmüş, akabinde özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde ergen ve yetişkinlerle çalışmalarına başlamıştır. 2017-2020 yılları arasında klinik psikolog olarak görev aldığı danışmanlık merkezinin yanı sıra bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi ve bölüm başkanı olarak çalışmıştır. Aynı süre zarfında birçok kurumsal şirkette seminerler gerçekleştirmiş ve projelere danışmanlıklar vermiştir.

2019 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na kabul edilmiştir ve eğitimi kapsamında Prof. Dr. Medine Yazıcı Güleç ile Bilişsel Davranışçı Terapi, Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım ile Psikodinamik Psikoterapi ve Destekleyici Psikoterapi temelinde yürütmekte ve süpervizyonlarını almaktadır. Doktora süresince aldığı eğitimlere ek olarak, EMDR Derneği tarafından verilen EMDR 1. Düzey eğitimini tamamlamıştır.

Yetişkin ve ergenlerle kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları, depresyon, yakın ilişki sorunları, travmatik yaşantılar, özgüven eksikliği, değersizlik ve yetersizlik problemleri, sınır koyma zorlukları, duyguları anlama ve ifade etmede yaşanan zorluklar üzerine Bilişsel Davranışçı Terapi, Psikodinamik Terapi, Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi ve EMDR Terapisi yöntemlerini kullanarak çalışmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.

Aldığı Eğitimler

 • Affect Control Across the Adult Lifespan ( Yetişkin Yaşamı Boyunca Duygulanım Kontrolü)- University of Reading
 • CBT for Eating Disorders Education (Yeme Bozukluğu İçin Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi)- University of Oxford, The Centre for Research on Eating Disorders
 • Objektif Testler Eğitimi (Gessell, AGTE, MMPI, Peabody, Cattell 2A- 3A, GoodEnough-Harris, Porteus Labirent)- Klinik Psikoloji Derneği
 • Nöropsikolojik Testler Bataryası Eğitimi- Türk Psikologlar Derneği
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi- İstanbul Üniversitesi
 • EMDR Terapisi 1. Düzey- EMDR Derneği

 

Verilen Seminer ve Workshoplar

 • Yeme Bozuklukları ve Diyet İlişkisi- Bahçeşehir Üniversitesi, 2016
 • Yeme Farkındalığı (Mindful Eating)- Frontal Denge Danışmanlık Merkezi, 2017-2018
 • Farkındalık Temeli (Mindfulness)- Frontal Denge Danışmanlık Merkezi, 2017-2018-2019
 • Çocuklar ve Ergenlerle Doğru İletişim- Altınbaş Üniversitesi, 2019
 • Yetişkinlerle İletişimde Çözümsel Yollar- Altınbaş Üniversitesi, 2020
 • Gündelik Yaşamda Motivasyon- Kiğılı Genel Merkez, 2019